• head_banner_01

Patakaran sa Privacy

Inilalarawan ng patakaran sa privacy na ito kung paano namin pinangangasiwaan ang iyong personal na impormasyon.Sa pamamagitan ng paggamithttps://www.huameilaser.com/(ang "Site") pumayag ka sa pag-iimbak, pagproseso, paglilipat at pagsisiwalat ng iyong personal na impormasyon gaya ng inilarawan sa patakaran sa privacy na ito.

Koleksyon

Maaari mong i-browse ang Site na ito nang hindi nagbibigay ng anumang personal na impormasyon tungkol sa iyong sarili.Gayunpaman, upang makatanggap ng mga abiso, mga update o humiling ng karagdagang impormasyon tungkol sahttps://www.huameilaser.com/o sa Site na ito, maaari naming kolektahin ang sumusunod na impormasyon:

pangalan, impormasyon sa pakikipag-ugnayan, email address, kumpanya at user ID; sulat na ipinadala sa o mula sa amin; anumang karagdagang impormasyon na pipiliin mong ibigay;at iba pang impormasyon mula sa iyong pakikipag-ugnayan sa aming Site, mga serbisyo, nilalaman at advertising, kabilang ang impormasyon sa computer at koneksyon, mga istatistika sa mga page view, trapiko papunta at mula sa Site, data ng ad, IP address at karaniwang impormasyon sa web log.

Kung pipiliin mong bigyan kami ng personal na impormasyon, pumapayag ka sa paglipat at pag-imbak ng impormasyong iyon sa aming mga server na matatagpuan sa United States.

Gamitin

Ginagamit namin ang iyong personal na impormasyon para ibigay sa iyo ang mga serbisyong hinihiling mo, makipag-ugnayan sa iyo, i-troubleshoot ang mga problema, i-customize ang iyong karanasan, ipaalam sa iyo ang tungkol sa aming mga serbisyo at mga update sa Site at sukatin ang interes sa aming mga site at serbisyo.

Pagbubunyag

Hindi namin ibinebenta o inuupahan ang iyong personal na impormasyon sa mga ikatlong partido para sa kanilang mga layunin sa marketing nang wala ang iyong tahasang pahintulot.Maaari naming ibunyag ang personal na impormasyon upang tumugon sa mga legal na kinakailangan, ipatupad ang aming mga patakaran, tumugon sa mga claim na ang isang pag-post o iba pang nilalaman ay lumalabag sa mga karapatan ng iba, o protektahan ang mga karapatan, ari-arian, o kaligtasan ng sinuman.Ang naturang impormasyon ay ibubunyag alinsunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon.Maaari rin kaming magbahagi ng personal na impormasyon sa mga service provider na tumutulong sa aming mga pagpapatakbo ng negosyo, at sa mga miyembro ng aming corporate family, na maaaring magbigay ng magkasanib na nilalaman at mga serbisyo at tumulong sa pagtukoy at pagpigil sa mga potensyal na ilegal na pagkilos.Kung plano naming pagsamahin o kunin ng ibang entity ng negosyo, maaari kaming magbahagi ng personal na impormasyon sa kabilang kumpanya at kakailanganin naming sundin ng bagong pinagsamang entity ang patakaran sa privacy na ito kaugnay ng iyong personal na impormasyon.

Access

Maaari mong i-access o i-update ang personal na impormasyong ibinigay mo sa amin anumang oras sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa:info@huameilaser.com

Itinuturing namin ang impormasyon bilang isang asset na dapat protektahan at gumagamit ng maraming tool upang protektahan ang iyong personal na impormasyon laban sa hindi awtorisadong pag-access at pagbubunyag.Gayunpaman, tulad ng malamang na alam mo, ang mga ikatlong partido ay maaaring labag sa batas na humarang o mag-access ng mga pagpapadala o pribadong komunikasyon.Samakatuwid, kahit na nagsusumikap kami nang husto upang protektahan ang iyong privacy, hindi kami nangangako, at hindi mo dapat asahan na ang iyong personal na impormasyon o mga pribadong komunikasyon ay palaging mananatiling pribado.

Heneral

Maaari naming i-update ang patakarang ito anumang oras sa pamamagitan ng pag-post ng mga binagong tuntunin sa site na ito.Awtomatikong magkakabisa ang lahat ng binagong tuntunin 30 araw pagkatapos na unang mai-post ang mga ito sa site.Para sa mga tanong tungkol sa patakarang ito, mangyaring magpadala ng email sa amin.